• Course Progress
  0% Complete
  • 1 Forum
  • 10 Lessons
  • 4 Files
  • 1 Book

  Predelovalne tehnologije

  Dobrodošli pri predmetu Predelovalne tehnologije.

  Nosilec: Izr. prof. dr. Blaž Nardin
  Email: blaz.nardin@ftpo.eu 

  ECTS: 5


  Activities

 • Za začetek si poglejte uvodni video, ki vam predstavi način izvajanja predmeta in da nadaljnja navod...

 • Znotraj skupine se dogovorite, kateri izdelek, ki ste ga razvili v sklopu predmeta Konstruiranj...

  4 Lessons
 • S tem, ko ste določili potrebne tehnološke parametre, sedaj definirajte tudi dobavitelje posamezne o...

  3 Lessons
 • Vso opremo, ki ste jo definirali postavite v najbolj optimalni proizvodni Lay-out, glede na podatke ...

  1 Lesson
 • Izdelajte ekonomski elaborat in sicer na naslednjem nivoju:


  - ocena potrebne višine investicije v teh...
  2 Lessons
 • S tem smo prišli do konca našega predmeta. Čestitam vam in upam, da je bila pot zanimiva in da ste s...

 • Pogoj za pristop  k izpitu:

  •80 % prisotnost na vajah
  •Oddana in predstavljena seminarska proje...
 • LITERATURA, KI JE NA RAZPOLAGO V KNJIŽNICI FTPO:


  •Navodnik J. Plastik Orodjar. Kemijski inženiring. V...

  4 Files 1 Book
 • Pri predmetu  boste pridobili naslednje kompetence:


  Poznavanje ključnih tehnologij, ki jih indu...