• 1. UVOD V PREDMET

  Za začetek si poglejte uvodni video, ki vam predstavi način izvajanja predmeta in da nadaljnja navodila za delo.


  (Trajanje videa: 2 min 23 sek)      

 • Predelovalne tehnologije

 • IZBIRA USTREZNE TEHNOLOGIJE

 • IZBIRA POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV

 • DOLOČITEV LAY-OUT-a

 • IZDELAVA EKONOMSKEGA ELABORATA

 • ZAKLJUČEK

 • KAKO PRIDEMO DO OCENE PRI PREDMETU TPP

 • LITERATURA

 • Kompetence predmeta