• 3. IZBIRA POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV

  S tem, ko ste določili potrebne tehnološke parametre, sedaj definirajte tudi dobavitelje posamezne opreme in sicer:


  • Izberite ustrezne stroje za brizganje
  • Izberite vso potrebno periferno enoto, ki ste jo definirali
  • Določite materialne in logistične tokove v procesu

 • Predelovalne tehnologije

 • UVOD V PREDMET

 • IZBIRA USTREZNE TEHNOLOGIJE

 • DOLOČITEV LAY-OUT-a

 • IZDELAVA EKONOMSKEGA ELABORATA

 • ZAKLJUČEK

 • KAKO PRIDEMO DO OCENE PRI PREDMETU TPP

 • LITERATURA

 • Kompetence predmeta