• 5. IZDELAVA EKONOMSKEGA ELABORATA

  Izdelajte ekonomski elaborat in sicer na naslednjem nivoju:


  - ocena potrebne višine investicije v tehnološko opremo
  - izdelava ocene roka vračila investicije

 • Predelovalne tehnologije

 • UVOD V PREDMET

 • IZBIRA USTREZNE TEHNOLOGIJE

 • IZBIRA POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV

 • DOLOČITEV LAY-OUT-a

 • ZAKLJUČEK

 • KAKO PRIDEMO DO OCENE PRI PREDMETU TPP

 • LITERATURA

 • Kompetence predmeta