• 7. KAKO PRIDEMO DO OCENE PRI PREDMETU TPP

  Pogoj za pristop  k izpitu:

  •80 % prisotnost na vajah
  •Oddana in predstavljena seminarska projektna naloga

  Delež v strukturi ocene:

  •50% - Pisni izpit (na prvem roku je to seminarska – projektna naloga)
  •25% - Ustni izpit (na prvem roku je to zagovor seminarske – projektne naloge in prinese 40%)
  •15% - Seminarska naloga (na prvem roku je to 0%, ker je zajeto v pisnem in ustnem izpitu)
  •10% - Prisotnost na predavanjih in vajah

  Vsak sklop ocenjevanja mora biti ocenjen pozitivno!

  Kriterij ocenjevanja:

  0-50% = 5; 51-60% = 6; 61-70% = 7; 71-80% = 8; 81-90% = 9; 91-100% = 10

 • Predelovalne tehnologije

 • UVOD V PREDMET

 • IZBIRA USTREZNE TEHNOLOGIJE

 • IZBIRA POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV

 • DOLOČITEV LAY-OUT-a

 • IZDELAVA EKONOMSKEGA ELABORATA

 • ZAKLJUČEK

 • LITERATURA

 • Kompetence predmeta